"Tiô-oaⁿ-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tiô-oaⁿ-khu''' (潮安區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tiô-chiu-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tiô-oaⁿ-khu''' (潮安區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tiô-chiu-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者