"Liông-thâm-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Liông-thâm-khu''' (龍潭區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê 1 ê khu. {{Thô-hn̂g-chhī}} Category:Thô-hn̂g-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Liông-thâm-khu''' (龍潭區) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī ê 1 ê khu. {{Thô-hn̂g-chhī}} Category:Thô-hn̂g-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者