"Kong-koán-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Kong-koán-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} {{Tiong-káng-khe liû-he̍k}} Lūi-pia̍t:Biâu-l… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kong-koán-hiong''' sī Tâi-oân Biâu-le̍k-koān ê 1-ê hiong. {{stub}} {{Biâu-le̍k-koān}} {{Tiong-káng-khe liû-he̍k}} Lūi-pia̍t:Biâu-l… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者