"Pang-bô͘:Liân-kang-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

{{Navbox |name = Liân-kang-koān |title = Liân-kang-koān ê hêng-chèng-khu | above = Liân-kang-koān chèng-hú|Ko… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
({{Navbox |name = Liân-kang-koān |title = Liân-kang-koān ê hêng-chèng-khu | above = Liân-kang-koān chèng-hú|Ko… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者