"Aleksandr Isaevič Solženicyn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Nobel Bûn-ha̍k tit-chióng-jîn为Bûn-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn
~ (机器人:变更分类Nobel Bûn-ha̍k Chióng tit-chióng-jîn为Nobel Bûn-ha̍k tit-chióng-jîn)
~ (机器人:变更分类Nobel Bûn-ha̍k tit-chióng-jîn为Bûn-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn)
 
{{DEFAULTSORT:Solženicyn, Aleksandr Isaevič}}
 
[[Lūi-pia̍t:Nobel Bûn-ha̍k Nobel tit-chióng-jîn]]
[[Lūi-pia̍t:Lō͘-se-a chok-ka]]