"Kim-lêng-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kim-lêng-hiong''' (金寧鄉) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê hiong. {{Kim-mn̂g-koān}} Cat… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Kim-lêng-hiong''' (金寧鄉) sī [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] [[Hok-kiàn-séng (Tiong-hoâ Bîn-kok)|Hok-kiàn-séng]] [[Kim-mn̂g-koān]] ê chi̍t-ê hiong.
 
{{Kim-mn̂g-koān}}
匿名使用者