"Tōa-siâⁿ-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Toā-siâⁿ-hiong''' sī Tâi-oân Chiong-hoà-koān ê 1 ê hiong. {{Chiong-hoà-koān}} Category:Chiong-hoà-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Toā-siâⁿ-hiong''' sī Tâi-oân Chiong-hoà-koān ê 1 ê hiong. {{Chiong-hoà-koān}} Category:Chiong-hoà-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者