"Koan-se-tìn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Koan-se-tìn''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê tìn. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Koan-se-tìn''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê tìn. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者