"Ô͘-kháu-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Ô͘-kháu-hiong''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê hiong. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Ô͘-kháu-hiong''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê hiong. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者