"Pak-po͘-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Pak-po͘-hiong''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê hiong. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Pak-po͘-hiong''' sī Tâi-oân Sin-tek-koān ê 1 ê hiong. {{Sin-tek-koān}} Category:Sin-tek-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者