"Sêng-kong-tìn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Sêng-kong-tìn''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê tìn. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Sêng-kong-tìn''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê tìn. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者