"Thài-mâ-lí-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Thài-mâ-lí-hiong''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê hiong. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Thài-mâ-lí-hiong''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê hiong. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者