"Tong-hô-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tong-hô-hiong''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê hiong. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tong-hô-hiong''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê hiong. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者