"Hâ-san-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hâ-san-khu''' (霞山區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:Tā… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hâ-san-khu''' (霞山區) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī ê chi̍t ê chhī-hat-khu. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Category:Tā… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者