"Ngô͘-chhoan-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Ngô͘-chhoan-chhī''' (吳川市) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī ê chi̍t ê koān-kip-chhī. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Ca… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Ngô͘-chhoan-chhī''' (吳川市) sī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī ê chi̍t ê koān-kip-chhī. {{Kńg-tang ê hêng-chèng-khu}} Ca… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者