"Se-chhiong-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Se-chhiong-chhī''' (Nuosu-gí: {{lang|ii|ꀒꎂꏃ}}, Hàn-gí: 西昌市) sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Se-chhiong-chhī''' (西昌市, [[Nuosu-gí]]: {{lang|ii|ꀒꎂꏃ}}, [[Hàn-gí]]: 西昌市) sī [[Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] [[Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu]] ê chi̍t ê koān-kip-chhī.
 
{{Sù-chhoan ê hêng-chèng-khu}}
匿名使用者