"Kiōng-hô-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Kiōng-hô-koān''' (共和縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kiōng-hô-koān''' (共和縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者