"Hái-àn-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hái-àn-koān''' (海晏縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-pak Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê ko… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hái-àn-koān''' (海晏縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-pak Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê ko… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者