"Mn̂g-goân Hoê-cho̍k Chū-tī-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Mn̂g-goân Hoê-cho̍k Chū-tī-koān''' (門源回族自治縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-pak Chōng-cho… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Mn̂g-goân Hoê-cho̍k Chū-tī-koān''' (門源回族自治縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-pak Chōng-cho… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者