"Hô-lâm Bông-kó͘-cho̍k Chū-tī-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Hô-lâm Bông-kó͘-cho̍k Chū-tī-koān''' (河南蒙古族自治縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hông-lâm C… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Hô-lâm Bông-kó͘-cho̍k Chū-tī-koān''' (河南蒙古族自治縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hông-lâm C… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者