"Tek-lēng-ha-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tek-lēng-ha-chhī''' (德令哈市, Bông-kó͘-gí: {{MongolUnicode|ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ}}, Chōng-gí: {{Bo-textonly|གཏེར་ལེ… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tek-lēng-ha-chhī''' (德令哈市, Bông-kó͘-gí: {{MongolUnicode|ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ}}, Chōng-gí: {{Bo-textonly|གཏེར་ལེ… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者