"Tek-lēng-ha-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tek-lēng-ha-chhī''' (德令哈市, Bông-kó͘-gí: {{MongolUnicode|ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ}}, Chōng-gí: {{Bo-textonly|གཏེར་ལེ… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Tek-lēng-ha-chhī''' (德令哈市, [[Bông-kó͘-gí]]: {{MongolUnicode|ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ<br> ᠬᠣᠲᠠ}}, [[Chōng-gí]]: {{Bo-textonly|གཏེར་ལེན་ཁ་}}) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Chheng-hái-séng]] [[Hái-sai Bông-kó͘-cho̍k Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu]] ê chi̍t ê koān-kip-chhī.
 
{{Chheng-hái ê hêng-chèng-khu}}
匿名使用者