A-lú-mih

加入於 2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)
無編輯摘要
 
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==
# Bí-kok koh chiu bûn-chiong lōe-iông.
# [[User:Luuvabot|Bot]]: Nî-hūn bûn-chiong ka-ji̍p jîn-bu̍t chhut-sì/kòe-sin chu-lāu.
 
== Chiām-sî-ia̍h ==