"Ka-lí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Payuholake sóa Ka-lí chit ia̍h khì Ka-lí (liāu-lí)
 
'''Ka-lí''' ū khó-lêng sī:
#重新導向 [[Ka-lí (liāu-lí)]]
[[Ka-lí (liāu-lí)]], liāu-lí hong-sek
[[Ka-lí (hòa-ha̍k gôan-sò͘)]] (加里), koh hō-chò ''Kalium'', Phok-tah-só͘-bú (剥荅叟母), i ê goân-chú-hoan sī 19, hoà-ha̍k hû-hō sī K.
{{Disambig}}
1,231

次編輯