"Li̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Li̍p''' iah -sī '''kong-tsinchin''' sī [[chinthé-siaⁿchek]] (volume) ê tan-ūi, kì chò '''L''' ia̍h '''l'''. Sui-bóng [[SI]] sī ēng m³ lâi piáu-sī chinthé-siaⁿchek, m̄-koh L mā ē-tit chò-hoéhóe ēng. Goân-té tiàm phiau-chún ê ap-le̍k kap un-tō͘, 1 [[kg]] ê [[chúi]] chiàm ê chinthé-siaⁿchek hō chò 1 li̍p. Hiān-chhú-sî kā 1 li̍p tēng chò: 1 L = 0.001 m³ = 1000 cm³.
 
{{phí}}
11,918

次編輯