"Li̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Li̍p''' iah-sī '''kong-chin''' (公升) sī [[thé-chek]] ê tan-ūi, kì chò '''L''' ia̍h '''l'''. Sui-bóng [[SI]] sī ēng m³ lâi piáu-sī thé-chek, m̄-koh L mā ē-tit chò-hóe ēng. Goân-té tiàm phiau-chún ê ap-le̍k kap un-tō͘, 1 [[kg]] ê [[chúi]] chiàm ê thé-chek hō chò 1 li̍p. Hiān-chhú-sî kā 1 li̍p tēng chò: 1 L = 0.001 m³ = 1000 cm³.
 
{{phí}}
11,918

次編輯