"Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘''' (it. ''Istituto Nazionale di Statistica'') sī Italia �chú-iàu si̍t-hêng koan-hong thóng-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘''' (it. ''Istituto Nazionale di Statistica'') sī Italia �chú-iàu si̍t-hêng koan-hong thóng-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)