"Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘''' (it. ''Istituto Nazionale di Statistica'') sī Italia �chú-iàu si̍t-hêng koan-hong thóng-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘''' ([[Italia-gí|it.]] ''Istituto Nazionale di Statistica'') sī [[Italia]] �chúchú-iàu si̍t-hêng koan-hong thóng-kè ê ki-koan. In-ê khang-khòe pau-koat jîn-kháu phó͘-cha, keng-chè phó͘-cha, kiam chi̍t kóa siā-hōe, keng-chè, khoân-kéng tiâu-cha kap hun-sek.
 
{{stub}}