"Sèng-kong-hoē" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Sèng-kong-hoē''' ([[Eng-gí]]: ''Anglicanism'') sī [[Ki-tok-kàu]] tī [[Eng-tē]] hoat-tián chhut-lâi ê chi̍t-ê phài-piat. Sui-jiân í-keng thoat-lî [[Lô-má Thian-chú-kàu]] ê khòng-chè, m̄-koh koh pó-liû chin choè Thian-chú-kàu ê thoân-thóng.
 
Sèng-kong-hoē tī sè-kái kok-tē ê kàu-hoē liân-ha̍p choè [[Phó͘-sè Sèng-kong-hoē]] (''Anglican Communion''). In kiōng-tông ê cheng-sîn léng-siù sī [[Eng-tē]] ê [[Canterbury Tāi-chú-kàu]] (''Archbishop of Canterbury'').
 
[[Category:Sèng-kong-hoē]]