"Lâm-oa̍t Bûn-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tiō Boa̍t'''({{lang|zh|趙眜}}; Oa̍t-lâm-gí: {{lang|vi|Triệu Mạt}}, {{bd|chêng 175 nî||chêng 124 nî|}}) sī Lâm-oa̍t-kok ê tē tāi kun-ô… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tiō Boa̍t'''({{lang|zh|趙眜}}; Oa̍t-lâm-gí: {{lang|vi|Triệu Mạt}}, {{bd|chêng 175 nî||chêng 124 nî|}}) sī Lâm-oa̍t-kok ê tē tāi kun-ô… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者