"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
: Góa chiàu pa̍t-ê tóng-àn kái chhut chi̍t-ê [[:File:ISO 639 Icon nan.svg]], ē-tàng khòaⁿ-māi leh. --[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:02 (UTC)
 
== Iau-chhiáⁿ lí ka-ji̍p "Hàn-gí Wikimedia khì-siōng-ha̍k pian-chip siā-kûn" ==
 
Lí-hó! Siú-sian tek-pia̍t kám-siā lí tùi Wikipedia ê kòng-hiàn! Ūi-tio̍h thê-seng Hàn-gí Wiki khì-siōng-ha̍k ia̍h-bīn ê phín-chit kah sò͘-liōng, góa tī 2017 nî 9 goe̍h 25 hō chhòng-li̍p "Hàn-gí Wikimedia khì-siōng-ha̍k pian-chip siā-kûn", iau-chhiáⁿ lí lâi chek-ke̍k chham-ú!
 
Chhiáⁿ siu-tio̍h chi̍t-hong iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá, kā chit-ê siau-sit choán-ta̍t hō͘ kî-tha iáu-bōe iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá thó-lūn ia̍h-bīn téng-koân, nā khah-su lí ū chi̍t-kóa goan-in bē-tàng chek-ke̍k chham-ú, mā chhiáⁿ pang-bâng choán-ta̍t chi̍t-hong iau-chhiáⁿ, ta̍k-ke tio̍h-ài chò-hóe pang-chān chiah ē-tàng thê-seng Hàn-gí khì-siōng-ha̍k ia̍h-bīn ê ho̍k-bū, phín-chit kah sò͘-liōng! Hui-siông kám-siā lí ê chham-ú!--[[Iōng-chiá:Tenbeens|Tenbeens]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Tenbeens|對話]]) 2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 15:14 (UTC)
17

次編輯