"Im-iông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类E̍k-keng为E̍k-keng (bûn-su)
~ (removed Category:Ia̍h-keng; added Category:E̍k-keng using HotCat
~ (机器人:变更分类E̍k-keng为E̍k-keng (bûn-su))
 
'''Im-iông''' (陰陽) sī kó͘-chá [[Tiong-kok]] jîn-bîn ê [[chū-jiân|chū-jiân-koan]]. Kó͘-chá-lâng koan-chhat tio̍h [[chū-jiân|chū-jiân-kài]] kok-chióng tùi-li̍p koh sio-koan-liân ê [[chū-jiân|tāi-chū-jiân]] hiān-siōng, chhin-chhiūⁿ thian-tē, ji̍t-goa̍t, tiù-iā (晝夜), sú-hân (暑寒), lâm-lú kap téng-ē téng-téng; in-chhú, iōng [[tiat-ha̍k]] ê su-sióng lâi kui-lia̍p chhut im-iông ê kài-liām.
 
[[Lūi-pia̍t:E̍k-keng (bûn-su)]]
[[Lūi-pia̍t:Hû-hō]]
[[Lūi-pia̍t:Tiong-kok bûn-hòa]]