"1841 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
 
* [[12 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Frédéric Bazille]], Hoat-kok ōe-ka. [[1870 nî]] kòe-sin.
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[Tn̂g Kéng-siông]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Tâi-oân Bîn-chú-kok Chóng-thóng. [[1903 nî]] kòe-sin.
* [[Kam Ûi-lîm]], Liân-ha̍p Ông-kok thoân-kàu-sū. [[1921 nî]] kòe-sin.
== Kòe-sin ==