"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Jī-téng ha̍k-ha̍k''' (Eng-gí: ''secondary school'') sī thê-kiong jī-téng kàu-io̍k ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi jī-téng thang thiah chò ē-ki… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Jī-téng ha̍k-ha̍k''' ([[Eng-gí]]: ''secondary school''), he̍k-chiá kiò '''tiong-ha̍k''', sī thê-kiong [[jī-téng kàu-io̍k]] ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi jī-téng thang thiah chò ē-kip jī-téng kap koân-kip jī-téng nn̄g tōaⁿ, pí-lūn tī Bí-kok ū hun [[tiong-téng ha̍k-hāu]] kap [[ko-téng ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)|ko-téng ha̍k-hāu]].
 
{{stub}}