"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Jī-téng ha̍k-hāu chit ia̍h khì Jī-kip ha̍k-hāu
{{redirect|Tiong-ha̍k}}
 
'''Jī-téngkip ha̍k-hāu''' ([[Eng-gí]]: ''secondary school''), he̍k-chiá kiò '''tiong-ha̍k''', sī thê-kiong [[jī-téngkip kàu-io̍k]] ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi jī-téng thang thiah chò ēchho͘-kipténg jī-téngkip kap koânko-kipténg jī-téngkip nn̄g tōaⁿ, pí-lūn tī Bí-kok ū hun [[tiong-téngkip ha̍k-hāu]] kap [[ko-téngkip ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)|ko-téngkip ha̍k-hāu]].
 
{{stub}}