"Au-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Chit phiⁿ thó-lūn Europa tāi-lio̍k. [[Bo̍k-chheⁿ]] ū 1 lia̍p [[oē-chheⁿ]] mā hō-chò '''[[Europa (oē-chheⁿ)]]'''.''
[[File:LocationEurope.png|250px|right]]
'''Au-chiu''', mā hō-chò '''Au-lô-pa''', '''O͘-lô-pa''' ia̍h-sī '''O͘-ló͘-pà''', sī tī [[A-chiu]] sai-pêng ê [[chiu]], mā ē-sái kóng sī [[EuroAu-a-chiu]]A [[tāiTāi-lio̍k]] ê sai-pêng pō͘-hūn. Au-chiu tī [[Pak-ke̍k-iûⁿ]] ê lâm-hong; sai-hong ū [[Tāi-se-iûⁿ]], lâm-hong ū [[Tē-tiong-hái]], [[O͘-hái]]. Tang-hong ū [[Ural-soaⁿ]].
 
Bīn-chek sī tē-2-sè ê, ū 10,400,000 km², pí [[Ò-chiu]] khah tōa--tām-po̍h-á.
匿名使用者