"A-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''A-chiu''' ('''A-sè-a''') sī [[Au-A Tāi-lio̍k]] ê tang pêng.
[[File:Map of world highlighting Asia.png|thumb|right|240px|]]
'''A-chiu''' (mā thang kiò chò '''A-sè-a'''), [[Au-A Tāi-lio̍k]] ê tang pêng ê chi̍t ê chiu.
 
==Kok-ka==
*{{flagcountry|Afghanistan}}
*{{flagcountry|Egypt}} -- pō͘-hūn tī Hui-chiu
*{{flagcountry|United Arab Emirates}}
*{{flagcountry|AzerbaijanAbkhazia}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|Azerbaijan}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu
*{{flagcountry|Bahrain}}
*{{flagcountry|Bangladesh}}
*{{flagcountry|Mongolia}}
*{{flagcountry|Brunei}}
*{{flagcountry|Cyprus}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu
*{{flagcountry|PalestineNorthern Cyprus}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|Palestine}} -- pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|South Korea}}
*{{flagcountry|South Ossetia}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|Armenia}}
*{{flagcountry|Republic of Artsakh}} -- pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|Philippines}}
*{{flagcountry|Jordan}}
*{{flagcountry|Indonesia}} -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu
*{{flagcountry|India}}
*{{flagcountry|Iran}}
*{{flagcountry|Japan}}
*{{flagcountry|Cambodia}}
*{{flagcountry|Kazakhstan}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu
*{{flagcountry|Kuwait}}
*{{flagcountry|Kyrgyzstan}}
*{{flagcountry|Sri Lanka}}
*{{flagcountry|Syria}}
*{{flagcountry|Taiwan}} -- pō͘-hūn sêng-jīn
*{{flagcountry|Tajikistan}}
*{{flagcountry|East Timor}} -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu
*{{flagcountry|Thailand}}
*{{flagcountry|North Korea}}
*{{flagcountry|China}}
*{{flagcountry|Turkey}} -- pō͘-hūn tī Au-chiu
*{{flagcountry|Turkmenistan}}
*{{flagcountry|Uzbekistan}}
匿名使用者