"Lâm Bí-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
* {{flagcountry|Colombia}}
* {{flagcountry|Ecuador}}
* [[Hoat-kok{{flagcountry|French Guyane]]Guiana}} ([[Hoat-kok]] ê hái-gōa ''département'')
* {{flagcountry|Guyana}}
* {{flagcountry|Paraguay}}
 
=== I-lāi-tē ===
* [[Malvina Kûn-tó]]/[[{{flagcountry|Falkland Kûn-tó]]Islands}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] koán-hat; [[Argentina]] beh ti̍h)
 
* [[Lâm{{flagcountry|South Georgia kapand Lâmthe South Sandwich Kûn-tó]]Islands}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] koán-hat; [[Argentina]] beh ti̍h)
* [[Hoat-kok Guyane]] ([[Hoat-kok]] ê hái-gōa ''département'')
* [[Malvina Kûn-tó]]/[[Falkland Kûn-tó]] ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] koán-hat; [[Argentina]] beh ti̍h)
* [[Lâm Georgia kap Lâm Sandwich Kûn-tó]] ([[Liân-ha̍p Ông-kok]] koán-hat; [[Argentina]] beh ti̍h)
 
== Siong-koan ê bûn-chiuⁿ ==
匿名使用者