"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Jī-kip ha̍k-hāu''' ([[Eng-gí]]: ''secondary school''), he̍k-chiá kiò '''tiong-ha̍k''', sī thê-kiong [[jī-kip kàu-io̍k]] ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi jī-téng thang thiah chò chho͘-téng jī-kip kap ko-téng jī-kip nn̄g tōaⁿ, pí-lūn tī Bí-kok ū hun [[tiong-kip ha̍k-hāu]] kap [[ko-kip ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)|ko-kip ha̍k-hāu]].
 
== Iōng-gí ==
Tī Tang-iûⁿ kok-ka, pí-lūn [[Ji̍t-pún]], it-poaⁿ sī sú-iōng Hàn-jī-sû "tiong-téng ha̍k-hāu" iā "tiong-ha̍k-hāu", tùi-èng Pak Bí-chiu-sek ê ''high school''. Tī Bí-kok, Jī-kip ha̍k-hāu thang hun nn̄g tōaⁿ, thâu tōaⁿ hō chò ''middle school'' ("tiong-kip ha̍k-hāu") iā ''junior high school'' ("chho͘-téng ko-kip ha̍k-hāu"), āu tōaⁿ kiò ''high school'' ("ko-kip ha̍k-hāu") iā ''senior high school'' ("ko-téng ko-kip ha̍k-hāu").
 
{{stub}}