"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Iōng-gí ==
Tī Tang-iûⁿ kok-ka, pí-lūn [[Ji̍t-pún]], it-poaⁿ sī sú-iōng Hàn-jī-sû "tiong-téng ha̍k-hāu" (中等学校) iā "tiong-ha̍k-hāu" (中学校), tùi-èng Pak Bí-chiu-sek ê ''high school''. Tī Bí-kok, Jī-kip ha̍k-hāu thang hun nn̄g tōaⁿ, thâu tōaⁿ hō chò ''middle school'' ("tiong-kip ha̍k-hāu") iā ''junior high school'' ("chho͘-téng ko-kip ha̍k-hāu"), āu tōaⁿ kiò ''high school'' ("ko-kip ha̍k-hāu") iā ''senior high school'' ("ko-téng ko-kip ha̍k-hāu").
 
{{stub}}