"Tiong-téng ha̍k-hāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{redirect|Tiong-ha̍k}}
 
'''Jī-kip ha̍k-hāu''' ([[Eng-gí]]: ''secondary school''), he̍k-chiá kiò '''tiong-ha̍k-hāu''' iā '''tiong-ha̍k''' (-o̍h), sī thê-kiong [[jī-kip kàu-io̍k]] ê ki-koan. Ū-ê só͘-chāi jī-téng thang thiah chò chho͘-téng jī-kip kap ko-téng jī-kip nn̄g tōaⁿ, pí-lūn tī Bí-kok ū hun [[tiong-kip ha̍k-hāu]] kap [[ko-kip ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)|ko-kip ha̍k-hāu]].
 
== Iōng-gí ==