"Ài-ní-lân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
}}
 
'''Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok''' (愛耳蘭共和國, [[Ài-ní-lân-gí]]: '''Éire; Éirinn; Poblacht na hÉireann'''; [[Eng-gí]]: '''Ireland'''; '''Republic of Ireland''') sī [[EuropaAu-chiu]] se-pō͘ ê [[kok-ka]].
 
Ài-ní-lân sī [[Au-chiu Liân-bêng]] ê hōe-goân-kok, ū sú-iōng [[euro]].
匿名使用者