"Myanmar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
== Kán-sú ==
 
Myanmar pún-té sī 1 ê to̍k-li̍p ông-kok. Tī 1886 nî [[BritainTāi-eng Tè-kok]] kā pìⁿ-chò Ìn-tō· si̍t-bîn-tē ê chi̍t-pō·-hūn.
 
Ji̍t-pún Tè-kok tī [[Tē-jī-pái Sè-kài Tāi-chiàn]] ê sî bat chiàm-niá Myanmar.
匿名使用者