"Myanmar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: [[Myanmar-gí]]
* [[Siú-to͘]]: [[PyinmanaNaypyidaw]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: [[YangônYangon]]
* [[Kok-ka ê thâu-lâng]]:
** Kok-ka Hô-pêng Hoat-tián Lí-sū-hoē chú-se̍k: [[Than Shwe]] ko-kip chiong-kun
匿名使用者