"Saint Helena" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Sèng HelenaSaint Helena 並覆蓋原有重新導向)
[[File:LocationSaintHelena.png|right|]]
'''SèngSaint Helena''' chí
 
* Lâm [[Tāi-se-iûⁿ]] ê 1-ê tó kiam [[Liân-ha̍p Ông-kok]] ê hêng-chèng tan-ūi;
* SèngSaint Helena-tó kap [[Ascension]], [[Tristan da Cunha]] chit 2-ê [[i-lāi-tē]] ha̍p--khí-lâi ê [[Liân-ha̍p Ông-kok hái-gōa léng-thó͘]].
 
SèngSaint Helena-tó lī [[Hui-chiu]] tāi-lio̍k [[Angola]] 2800 [[km]] hn̄g.
 
== Ki-pún chu-liāu ==
匿名使用者