"Stephen Curry" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|Stephen Curry '''Stephen Curry''' ({{bd|1988 nî|3 goe̍h 14 ji̍t||}}), sī Bí-kok NBA liân-bên… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|Stephen Curry '''Stephen Curry''' ({{bd|1988 nî|3 goe̍h 14 ji̍t||}}), sī Bí-kok NBA liân-bên… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者