"Russell Westbrook" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|Russell Westbrook '''Russell Westbrook''' ({{bd|1988 nî|11 goe̍h 12 ji̍t||}}), sī Bí-kok NBA liân-bêng ê nâ-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|Russell Westbrook '''Russell Westbrook''' ({{bd|1988 nî|11 goe̍h 12 ji̍t||}}), sī Bí-kok NBA liân-bêng ê nâ-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者