"Lâm-oa̍t Bú-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Tiō Tô chit ia̍h khì Lâm-oa̍t Bú-tè
 
[[File:Zhao Tuo(Heyuan).JPG|thumb|right|200px|Lâm-oa̍t Bú-tè]]
'''Tiō Tô'''({{lang|zh|趙佗}}; [[Oa̍t-lâm-gí]]: {{lang|vi|Triệu Đà}}, {{bd|?||chêng 137 nî|}}) sī [[Lâm-oa̍t-kok]] ê kiàn-kok kun-ông kah [[hông-tè]], iáu-siū tn̂g-siū. Kòe-sin āu, [[sē-hō]] '''Lâm-oa̍t Bú-tè'''({{lang|zh|南越武帝}}) kah '''Lâm-oa̍t Bú-ông'''({{lang|zh|南越武王}}).
 
匿名使用者