"Lâm-oa̍t Bûn-tè" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tiō Boa̍t'''({{lang|zh|趙眜}}; Oa̍t-lâm-gí: {{lang|vi|Triệu Mạt}}, {{bd|chêng 175 nî||chêng 124 nî|}}) sī Lâm-oa̍t-kok ê tē tāi kun-ô… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
[[File:Si lü yu yi.JPG|thumb|right|200px|Lâm-oa̍t Bûn-tè]]
'''Tiō Boa̍t'''({{lang|zh|趙眜}}; [[Oa̍t-lâm-gí]]: {{lang|vi|Triệu Mạt}}, {{bd|chêng 175 nî||chêng 124 nî|}}) sī [[Lâm-oa̍t-kok]] ê tē tāi kun-ông kah [[hông-tè]], chêng 137 nî kàu chêng 124 nî chāi-ūi. Kòe-sin āu, [[sē-hō]] '''Lâm-oa̍t Bûn-tè'''({{lang|zh|南越文帝}}) kah '''Lâm-oa̍t Bûn-ông'''({{lang|zh|南越文王}}).
 
匿名使用者