"Belize Khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Belize Khu '''Belize Khu''' sī Belize ê chi̍t ê khu, hú-siâⁿ tī Belize Chhī. {{Belize hêng-chèng-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Belize Khu '''Belize Khu''' sī Belize ê chi̍t ê khu, hú-siâⁿ tī Belize Chhī. {{Belize hêng-chèng-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者